Företagspresentation

MV Service AB startades 2006 och har idag cirka 30 medarbetare.

Våra tjänster kännetecknas av god och rätt kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetare och deras arbetsmiljö. Vi deltar mycket aktivt i utvecklingen av kvalitets, miljö- och arbetsmiljöarbetet i Sverige genom ett flertal organisationer och nätverk.

För att kunna erbjuda våra kunder ett flertal specialistområden som kräver spetskompetens är vidareutveckling av samtliga medarbetare en prioriterad verksamhet.

Vi erbjuder ett komplett utbud av rivnings, sanerings och håltagning/ borrningstjänster i Västra Götalandsregionen.

Vårt företag uppfyller samtliga krav som en certifierad och miljödiplomerad beställare måste ta hänsyn till när det gäller inköp av tjänster.

Vi arbetar enligt ISO 9001 och 14001 och har kompletta tillstånd för asbest och PCB sanering.

Vår målsättning är att kunden får ett professionellt bemötande och alltid är nöjd med vår arbetsinsats och därmed långsiktiga kundrelationer.