Kvalitets- och miljöpolicy

MV Service AB är ett privatägt bolag. Vi arbetar med rivning, asbestsanering, håltagning och PCB sanering. Vår framgång beror på vår effektivitet och förståelse för kundens behov. Vi vill värna om en god miljö och arbeta för en hållbar utveckling.

Detta innebär att:

  1. Vi skall genom ständiga förbättringar sträva efter att uppfylla våra kunders förväntningar och minska vår negativa miljöpåverkan.
  2. Vi eftersträvar att alltid uppnå kundernas kvalitets och miljökrav.
  3. Vår personal utbildas kontinuerligt för att vara uppdaterade inom gällande lagar och krav.
  4. Kunden skall uppleva professionellt bemötande i samtliga kontakter med vårt företag.
  5. Vi ska ständigt söka nya arbetsmetoder och nya material och kemikalier i syfte att förbättra miljön.
  6. Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang och vi skall följa gällande miljölagstiftning.
  7. Vi vill ställa krav på och samarbeta med miljömedvetna leverantörer.
  8. Vi arbetar efter ISO14001 och ISO9001 och följer dess standard.