MV Service har kompletta tillstånd för asbest och PCB sanering och är ett av få företag i Göteborg som är auktoriserade för PCB sanering.

Tjänster vi erbjuder